Marianne Thyrring, departementschef i Miljøministeriet

HR og ledelse Se alle

Marianne Thyrring, departementschef i Miljøministeriet

Det personlige ledelsesrum
Statslige topledere arbejder inden for rammerne af en række vilkår, der kendetegner staten. Det kan være strukturelle forhold som organisering eller samspillet med det politiske niveau. Det kan også være værdi- mæssige normer, som er med til at sætte standarder for, hvordan toplederen bør varetage sine opgaver. Hør refleksioner over det ledelsesrum, der kan præge topledelse i staten, hvad der er de særlige rammevilkår, og hvordan de påvirker toplederen, den enkelte leder og medarbejderne. Hør også hvilke kompetencer det er godt at være i besiddelse af som leder i staten.

HR og ledelse Se alle