Interview med Rikke Hougaard Zeberg - FDA 2017

Digital Arkitektur See all

Interview med Rikke Hougaard Zeberg - FDA 2017

Interview med Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, på konferencen for fællesoffentlig digital arkitektur den 7. september 2017.

Digital Arkitektur See all

Interview med Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen,...