Oplæg af Lars Frelle-Petersen fra Digitaliseringsmessen 2015 ved Odense Congress Center d. 1. oktober 2015

Digst.dk See all

Oplæg af Lars Frelle-Petersen fra Digitaliseringsmessen 2015 ved Odense Congress Center d. 1. oktober 2015

Kursen for digitalisering af det offentlige Danmark 2016-2020 v/ Lars Frelle-Petersen, Direktør for Digitaliseringsstyrelsen

En ny offentlig digitaliseringsstrategi forventes at blive lanceret inden årsskiftet. Strategien sætter nye ambitiøse mål for digitalisering i det offentlige frem mod 2020. Den vil skabe værdi for borgere og virksomheder, og gøre det lettere at være i digital kontakt med det offentlige. Øget digitalisering skal også gøre den offentlige sektor mere effektiv og understøtte virksomhedernes vækst.

Digst.dk See all

Præsentation af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020...
Finansministeren og erhvervs- og vækstministeren fortæller kort om den...
Kursen for digitalisering af det offentlige Danmark 2016-2020 v/ Lars...
Hellogroup har visualiseret brugerrejsen for 2020. Her anvender brugeren...
Temaarrangement om Digitale visioner for det offentlige 2020 i tekstede...