HR og ledelse

Pern Krogager fortæller om sine budskaber til de statslige personalechefer.
Jens Moberg fortæller om sine budskaber til de statslige personalechefer.
Det personlige ledelsesrum
Statslige topledere arbejder inden for...
Forandringer til tiden
Store organisationsforandringer har været et...
Ledelse af selvledende medarbejdere
Hvornår leder man for meget - eller...
Fra faglig ledelse til ledelse af fagprofessionelle
Med ansættelsen af...
Søren Eriksen, administrerende direktør i DSB, fortæller om sine budskaber...
Annedorte Elklit Pedersen, Udlændingeservice
Hvad er god personaleledelse? Det kan du høre om i interviewet med de...
Hvad er god personaleledelse? Det kan du høre om i interviews med de...
Hvad er god personaleledelse? Det kan du høre om i interviews med de...